przemiot

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Możnaby się też upomnieć o noworocżniki i almanachy galicyjskie (np. o Ziewonię 1834). Nie popełniłby Autor tylu błędów, gdyby zapoznał się z literaturą przemiotu, która już dawno wszystkie galicyjskie pozycje czasopiśmiennicze ściśle zarejestrowała i opisała (Estreicher: Dziennikarstwo w Galicji, Łobeski, Zawadżki, Bruchnaliski, Nadolski i inni). Dane zawarte w innych częściach artykułu posiadają podobne „nieścisłości". Z tyloma błędami nie może sobie ob...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.