przenikalność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nawet surowice o słabym powinowactwie. Czynnik powinowactwa nie znajduje zatem wystarczającego wyrazu przy zobojętnianiu jadu przez surowicę w cieplarce. Drugi czynnik stwierdzono ostatnio przy badaniu surowńc pneumokokowych. Drobiny poszczególnych przeciwciał otrzymanych od konia lub królika posiadają różną przenikalność do różnych tkanek, tak że np. surowuca końska o tym samym mianie precypitacyjnym jest mniej skuteczna od surowicy króliczej. Widzimy zatem, że ścisłość związana z miareczkowaniem surowicy in vitro jest do pewnego stopnia sztuczna, gdyż niweluje szereg czynników7, które mogą wpłynąć na skuteczność surowicy. Za pomocą miarecz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.