przenośność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dza muzyka? I oto mieliśmy możność stwierdzić, że obok czynników analogicznych do tych, z którymi spotykamy się w układach wzrokowych (rytm, stosunki pomiędzy jakościami tonów), układy muzyczne posiadają doniosłe czynniki kompozycyjne zupełnie swoiste: przenośność interwali jakościowych (uwarunkowaną przez ścisłe zdeterminowanie jakościowe elementów układu), tonacyjnc wartości elementów' układu i grę tonacyj (modulacje)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ossowski, Stanisław 1949. U podstaw estetyki, wyd. drugie uzup., Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.