przeobraziciel

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Uczestnicy delegacji polskiej zwiedzili w Moskwie Wszechzwiązkowy Instytut Naukowy Hodowli Bydła, a następnie udali się do Miczurińska, rodzinnego miasta wielkiego przeobraziciela przyrody. Zwiedzili oni tam liczne ośrodki naukowe i laboratoria. W toku dalszej podróży udali się do Stalingradu, Rostowa i Gruzji, gdzie zapoznali się z przodującymi kołchozami, sowchozami oraz instytutami i ośrodkami naukowo-badawczymi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻNauk - Życie Nauki (Kraków / Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.