przerejestracja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Okólnik zawiera szeroko zakrojoną amnestię dla tych osób, które posiadają samochody zarejestrowane na urzędy lub instytucje państwowe. Za zgodą danego urzędu, na który pojazd jest zarejestrowany, dotychczasowy użytkownik może przerejestrować wóz na własność. Termin dokonania tej przerejestracji ustalony został do dnia 30 września br. Po tym terminie nie przerejestrowany wóz przechodzi na własność instytucji, w której jest zarejestrowany...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
DBGosp - Dolnośląski Biuletyn Gospo­darczy (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.