przerobienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pracy tej owocem pozostał rękopis: Specimen Codicis diplomatici; mieści on nieznane dziś dyplomy, lecz to osobliwa, że nie dostarcza żadnego wcześniejszego dokumentu, niż po wiek XIII (1250 r.). Z tego zatrudnienia jednak powstał w nim zamiar napisania historyi polskiej, wprawdzie nie ze źródeł, bo stan ówczesnej krytyki historycznej nie zdobył się na to, ale z przerobienia kronik Kadłubka, Długosza, Miechowity, Decyusza i Wapowskiego. Posiadając umiejętność pisania po łacinie, lepiej niż ci jego poprzednicy, których jednakże barbaryzmy trafniej nieraz charakteryzują epokę niż konwencyonalny styl klassyczny, mniemał, że na gładkiem wysłowieniu i dobrze utworzonych peryodaeh polega głównie zasługa historyka. Mylił się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.