przesładzanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ale zrobiwszy to zastrzeżenie, trzeba też zrobić odwrotne. Te same prawa natury ludzkiej, które przez skojarzenia mogą nas autentycznie prowadzić do Boga, bardzo często kierują nasze skojarzenia w samo tylko uczuciowe rozkołysanie. Zwłaszcza sztuka, styl obrzędów, odejście od powszechnej liturgii, przesładzanie i przełkliwiianie form religijnych — Wszystko to może ułatwić zamykanie się w ukołysaniu wewnętrznym, w sentymentalnym przeżywaniu religii, w ograniczaniu jej do sfery samych tylko odczuć i wzruszeń. A wtedy życie religijne staje się puste — choć my tej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.