przesiękać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przeniknąć 516, *p. się 571 przeniósł 92 przeniósłszy się 92 przenizać 725 przenosić 592 ‘przenurtować 592 przeparć 490 przepaska 725 przepatrywać 535 przepatrzać 525 przepędzać 592 przepędzić 592 przepisywać 535 przepłaszać 528 ‘przepławny 725 przepłoch 725 przepłoszyć 592 przepominać 592 przepomnieć 592 przepowiedzieć 593 przepuścić 592 przerażenie 175 przeraźliwy 154 przerodzon 438 przerównać 593 przerys 725 przerzadzać (się) 1 przerzadzić (się) 1 przerzadzony 1 przerzedzać się 1 ‘przerżnięty 153 przesądzać 593 przesiąkły 127, 560 przesiąknięty 517 przesiękać 127 ‘przesięknąć 127 przesłaniec 258 przesnuć się 725...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trypućko, Józef 1957. Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX. [T.] 2, Uppsala : A.-B. Lundequistska Bokhandeln
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.