przesklepianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na sztukę w dobie romańskiej. Styl romański, chociaż kształtował się także w Katalonii, Lombardii i Nadrenii, a ogarnął całą Europę, na terenie Francji wydał dzieła najbogatsze i najdoskonalsze; bogactwo to wyraża się w zróżnicowaniu na liczne szkoły regionalne, z których burgundzka, owemiacka, akwitańska, prowansalska i normandzka były najważniejsze. We Francji wykształciła się technika przesklepiania kościelnych wnętrz (St. Philibert w Tournus, początek XI w.). W ciągu X-XI w. uformowały się dwa podstawowe typy zamknięcia części wsch. kościoła: tzw. chór schodko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.