przeskrzydlać się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 473. Przepromienić się Kras Lir 6, 268; Kras PP 5, 56; 474. Przerobaczyć się ‘zamienić się w robaka, tu przen.’ Kras DD 5, 145; 475. Przerys (W) ‘rysa’ Słów Ben 3, 281; 476. Przeskrzydlać się ‘przelatywać, tu przen.’ Kras NK I 5, 202; 477. Przespodziewać (W) ‘o nadziejach: stracić’ Gos P 76; 478. Przesrebrny Słów Ag 9, 153; Słów FrgPoem 3, 596; Słów KD 4, 519 war; 479. Prze stworzyć ‘zmienić, przetworzyć’ Zm TyigLit 1842, 4, 28;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.