przeskubać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 5.2. Przedrostek prze- w znaczeniu ponownie wykonać czynność nazwaną przez podstawę. Czasowniki repetytywne odpowiadają parafrazie: PEZE-bielić - PO-bielić PONOWNIE Do klasy czasowników o omawianym znaczeniu należy 12 formacji: przebielić, przekryć (dach), przeliczyć, przepakować por.: W „Morsie” na Świętokrzyskiej trzeba było zatrudnić specjalnego pracownika, który przepakowuje pęknięte torebki (Ex 26 1977); przepleść, przepolerować, przeskubać (pierze), przesmażyć (powidła), przeszlifować, przeważyć, przewinąć. Formacje powyższe motywowane są przez czasowniki należące do różnych klas semantycznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.