przestrzenno-fizykalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2.2. Druga rzeczywistość nie jest zjawiskiem przestrzenno-fizykalnym, lecz funkcj onalno-semiotycznym, relacyjnym, a więc kulturowym. Najważniejszymi ze względu na nacechowania elementami drugiej rzeczy...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
JaK - Język a Kultura (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.