przesypianie się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sposób myślenia" itp.); pomyślny 'podługmyślny’ Krom., 'sprzyjający, pożądany, dobry’; ponocny „ponocny grasant" Nag. Fil.; poobiedni „przesypianie się poobiednie, sen abo spanie przypołudniowe —meridiatio" Cn.; powolny 'który jest po (według) czyjejś woli’: „Biegnę zaraz do niego, sama mu poradzę, By tobie był powolnym i czcił twoję władzę" Dmoch. II. Można przypuścić dwojakie powiązanie znaczenia struk...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurkowska, Halina 1954. Budowa słowotwórcza przymiotników polskich, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.