przeszachować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bić! Na sercu nie godzi się upadać, i ty, mój Józiu, w ostatnim liście luboś bardzo kwaśny pokazał humor, mam nadzieję, żeś znowu umysł pokrzepił, i oddawszy się Bogu, cierpliwie dalszego zrządzenia losów oczekujesz. Nie mogę pominąć zwyczajnej przestrogi, abyś zdrowia zbyteczną pracą nie nadwerężał; lepiej czasem godzinę po naszemu przefajkować, przeszachować albo przegawędzić. O twoim dykcjonarzu tatarskim4 ciekaw7 jestem więcej szczegółów. Czy znasz dawniejszy dykcjonarz tataroruski, podobno w Kazaniu wydany, który tu widziałem? Gra...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mickiewicz, Adam 1953. Dzieła. Wydanie narodowe. T. 14. Listy. Cz. 1, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.