przeszczodry

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Można dostrzec pewne różnice w omawianym tu zakresie między tekstami mężczyzn a tekstami kobiet. Tak np. w średniowiecznych kazaniach, przygotowywanych przez mężczyzn, określenia Chrystusa nie są zbyt zróżnicowane. Natomiast w modlitewniku Nawojki — kobiety — różnorodność tych określeń jest bardzo bogata (część z nich występuje w przytoczonych wyżej urywkach), często się tu pojawiają przydawki typu (Jezu) przeszczodry, przemilszy, namiłościwszy, nasłodszy. W XX...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kreja, Bogusław (red.) 1999. Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, Gdańsk : UG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.