przewartościować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tęskniącej do lepszego jutra ludzkości. Burząc zaś równocześnie system gospodarczy starego świata, pomnożyło i tak liczne trudności, których opanowania podejmował się pochopnie zwycięski w Rosji komunizm. Jedynie Rosja bolszewicka bowiem posiadała w owym czasie pozornie określony program i przewartościowane przez rewolucję wartości; posiadała zaś przedewszystkiem wyraźny cel realizowany z nieubłaganą konsekwencją. Oddziaływała zatem magicznie na nieskonsolidowane stosunki Europy powojennej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sikorski, Władysław 1941. Nad Wisłą i Wkrą. Studjum z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku, London : M. I. Kolin
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.