przewekslowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (z całym dobrodziejstwem inwentarza), tempo życia radzieckiego, epokowe wydarzenia dnia dzisiejszego, groźba zbliżającej się wojny, wymagające od pracowników POLPRATU, jak najszybszego „przewekslowania” na rymy bojowej tematyki bieżącej, lecz dziś teatr nie może tylko odtwarzać „życia, jakim ono jest”, wzorem naturalistycznych teatrów drobnomieszczańskich. Stosunek teatru proletariackiego do wszelkiej tematyki,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sierocka, Krystyna 1963. Z dziejów czasopiśmiennictwa polskiego w ZSRR („Kultura Mas” 19291937), Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.