przewerbowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) - Został aresztowany, skazany na śmierć i rozstrzelany. Podobno rozważano pomysł przewerbowania go i dezinformowania Amerykanów, ale pewnie gra nie była warta świeczki, musiano by podać za dużo prawdziwych informacji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bereś, Witold, Skoczylas, Jerzy 1991. Generał Kiszczak mówi... prawie wszystko, Warszawa : BGW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.