przewymiarowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Istotne jest właściwe przyjęcie poziomu spokoju jako jednego z parametrów sił wzbudzonych przez fale. Istnieje tendencja, aby zawsze przyjmować poziom bezwzględnie najwyższy i od niego mierzyć pozostałe pionowe parametry fali. Prowadzi to zwykle do pewnego przewymiarowania budowli. Zagadnienie to omówiono w podrozdziale 3.2.1...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hueckel, Stanisław 1972. Budowle morskie. T. 1. Wiadomości ogólne, wyd. 2 zaktualiz. i poszerz., Gdańsk : Wyd. Morskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.