przezabawnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kunszt klasycysty-trembecczyka zdobył się tu na jeszcze jedną serię „tyrsów bluszczo-gałęzich“, „bożków złoto-cytrych“ i „pitonobójców“, na archaizmy w rodzaju „przeznał“, „na ścienie“, i „siestrzyczki“. Nie zabrakło kreacyj takich jak „zwisko“, „spróżniał“ czy „sześćkonna kolaska“. Znajdzie się nawet czasem upiornie i... przezabawnie wyglądająca inwersja („Wieleż to trudu jamby wyłożyłem na te!“)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamL - Pamiętnik Literacki (Lwów / Wro­cław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.