przeznakowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Proces przeznakowania oparty na schematach nat?zenia gtosu, akcentu, t^czenia i szybkosci möwienia jest znacznie ulatwiony, jesli grupy Sc| maksymalnie zröznicowane, a nie prawie identyczne, jak w przyktadach z house that Jack built...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Jurkowski, Marian et al. (wyb.) 1966. Z zagadnień językoznawstwa współczesnego. Gramatyka transformacyjna. Teoria informacji. Wybór materiałów, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.