przycinek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ktoby chciał dowiedzieć się jaką miała powierzchowność, musi szukać szczegółów w listach Bussego de Rabutin. Ale jakże wierzyć temu złośliwemu dowcipnisiowi, w którego uwielbieniu i pochwałach dla kuzynki zawsze było wiele przycinków i żółci? Bezpieczniej z własnych jej listów ciekawość naszą zaspokoić. Była wzrostu nieco wyższego nad zwyczajny, smukłej kibici, płci niezmiernie delikatnćj, oczu drobnych, ale żywych i błyszczących, ust różanych, ale nieco za płaskich, nosa za szerokiego, głosu bardzo dźwięcznego a włosów jasnych bogato na ramiona spadających. Nie trudno zgadnąć, że to musi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.