przyjaciel-żagarysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) źródeł (poeci „Skamandra”, niekiedy — szczególnie w wierszach wczesnych — widoczna troska niemal parnasistowska o poezję traktowaną jako „arcyrzemiosło”, później echa poezji przyjaciół-żagarystów, a w wierszach satyrycznych — Gałczyńskiego). Wiersze Bujnickiego cechuje niewątpliwie duża kultura literacka. Ta poezja, głęboko związana ze środowiskiem radykalnej młodzieży wileńskiej, osadzona mocno w tradycji narodowej (niekiedy romantycznej — por. wiersz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.