przyjaciel-historyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wane jako korespondencja dwóch przyjaciół-historyków, którzy spierają się 0 ocenę zachodzących przemian. Dla podkreślenia wagi tego sporu, Kula obdarzył swych bohaterów rzymskich imionami Klaudiusza i Lucjusza, komunistów określił mianem „chrześcijan”, hitlerowców nazwał „barbarzyńcami”, Krótki kurs historii WKP(b) przyrównał do Dziejów Apostolskich, Stalina do papieża, a uchwały partyjne do postanowień soborowych. Klaudiusz i Lucjusz...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Michnik, Adam 1991. Z dziejów honoru w Polsce (wypisy więzienne), Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.