przyjaciel-znawca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jest to bardzo zajmująco opisana przez Tuwima historia pasjonujących go w ostatnich latach życia, a przez śmierć przerwanych poszukiwań rzeczywistego autora pięknego wiersza, podpisanego literą M, który nasz poeta-szperacz znalazł wypadkiem w warszawskim „Magazynie Mód“ z r. 1836. Wbrew opinii licznych swych przyjaciół-znawców, których wtajemniczył był w ten swój ówczesny kłopot, Tuwim — do ostatniej chwili — był jak najmocniej przekonany, że udało mu się znaleźć nieznany wiersz Mickiewicza. W rezultacie drobiazgowych jego studiów do „gawędy“ weszło sporo mickiewiczowskiego materiału...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.