przykładowość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) klęskach wojennych („Czekaj na mnie44*) itp. — gdyby nie wciąż żywa obecność tradycji eisensteinowskiej, oddziałującej nie tylko na film historyczny. Stworzone przez Eisensteina środki „poetyki filmowej14: charakterystyka środowiska za pomocą portretów, ogólność, typowość, „przykładowość44 tematu, zainteresowanie dla zdarzenia, nie dla jednostki, technika powolnej, komponującej, „typizującej44 fotografii — chwyty użyte przez niego nie tylko w filmach historycznych, lecz także w nie omówionej tu „Linii generalnej44, przeszły do ogólnego arsenału kinematografii radzieckiej i zostały wykorzystane w codziennej produkcji filmowej przez artystów takich, jak Pudowkin, autor „Matki44 według Gorkiego i „Burzy nad Azją44, Doński — „Dzieciństwo Gorkiego44, Kuleszów — „Wielki czarodziej44, wyświetlany w Polsce w 1937 roku, Dowżenko — „Ziemia44, Romm — „Lenin w październiku44, „Lenin w 191844...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kałużyński, Zygmunt 1953. Podróż na Zachód. Szkice, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.