przykładowo-dokumentacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nimi zostałyby zlikwidowane. W Słowniku technicznym i krytycznym filozofii (Vocabulaire technique et critique de la philosophie) A. Lalande’a znajdujemy — jak w każdym innym słowniku — hasła i część przykładowo-dokumentacyjną, na którą się składają cytaty z dzieł filozofów i komentarze autora słownika dotyczące różnych sposobów ujmowania (definiowania) treści znaczeniowej hasła...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1970. Elementy leksykologii i semiotyki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo