przykładzik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1 porównają z nim „instrukcję**. Najpierw „instrukcja** mówi o robotach „niezbędnych ze względu na techniczne warunki produkcji**, następnie niepostrzeżenie podsuwa inny termin: „roboty bezwzględnie konieczne** (proszę bardzo, a kto decyduje o konieczności?) — a jeszcze dalej podaje też przykładziki „bezwzględnej konieczności**; okazuje się, że podpadają tu również i te wypadki, kiedy dla fabrykanta „jest rzeczą niemożliwą lub trudną (stary znajomy!) zwiększyć liczbę robotników“, kiedy robota jest bardzo pilna i terminowa (np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin, W. I. 1950a. Dzieła. T. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.