przykamski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z rozwojem przemysłu powstały 1902-04 organizacje socjaldemokr., które 1905 połączyły się w Przykamską grupę SDPRR; w listopadzie 1905 powstała w Iżewsku Rada Delegatów Robotniczych. 4 XI 1920 utworzono Wotiacki Okręg Autonomiczny, 1932 przekształcony w Udmurcki OA, od 28 XII 1934 U.ASRR...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.