przykrótki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dzisiaj też ruch karawan, wielbłądów i automobilów skupia się na otwartej przestrzeni przed świątynią; stoi tu kilka niewielkich domów, zamieszkałych przez władze, a więc przez wojskowych i przez mudira, który autorytet państwa podnosi, chodząc w wytartym i przykrótkim żakiecie, co widocznie czyni wrażenie na tubylców. Dawne miasto jest nietknięte przez ludzi; jedynie gdzieś na uboczu kryje się niepokaźny Grand-Hotel, a pod grupą kolumn znajduje się źródło czy cysterna, do której kobiety arabskie przychodzą ze świątyni, aby ciągnąć wodę w wysokich, glinianych garnkach. Widok...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bystroń, Jan Stanisław 1928. Wspomnienia syryjskie. Bejrut – Palmira – Damaszek, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.