przymiotnik-epitet

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Poeta animizuje tu w charakterystyczny sposób; gromadzi obok siebie czasowniki synonimiczne, posługuje się wyliczaniem. Uwaga ta prowadzi w kierunku rozważań na temat słownictwa poetyckiego. Część zagadnienia — poszukiwania w zakresie przymiotnika-epitetu została już przedstawiona. Gospodarka czasownikiem jest równie przemyślana. Przeważają czasowniki oznaczające najrozmaitsze ruchy i formy destrukcji (pręży, sunie, rośnie, rozszarpie, bulgoce, kują, wbija, rozcina, płyną, kręciła, przegryzał, przeciąć, drzeć, pękają itp.). Jak należało oczekiwać, bar...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Tarczałowicz, Jacek 1977. Lucjan Szenwald. Życie i twórczość, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.