przymiotnik-podmiot

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ustroju klasowego, stanowego“ 43. „Przymiotniki, podzielone według stopni porównania, należą — zdaniem Marra — z natury rzeczy do trzech różnych stanów o odpowiedniej pozycji społecznej, które się wytworzyły z trzech plemion, przy czym nazwami totemowymi tych plemion był według przynależności każdy z przymiotników-podmiotów“44. Przy takim niezrozumie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zagadnienia 1954. Zagadnienia językoznawstwa w świetle prac Józefa Stalina, tłum. W. Cienkowski et al., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.