przypartyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ubezp. Społ. Od 1920 członek NPR i jej władz, ogłosił w styczniu 1935 list otwarty przeciw połączeniu z Chadecją i wystąpił z NPR. W 1923 założył przypartyjny Związek Młodzieży Pracującej „Jedność” i był prezesem lub wiceprezesem ZG do 1937 r., kiedy to wystąpił z organizacji, która poparła Stronnictwo Pracy. Był redaktorem naczelnym stworzonego przez siebie organu „Jedności” Młoda Polska w Katowicach. Od 15 lutego 1923 do września 1924 i od września 1925 do 1 marca 1934 (z okresową przerwą w 1931 r.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.