przyrodniczo-gospodarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zasada poglądowości w nauce o rzeczach jak i konieczność stosowania metod) przyczynowego tłumaczenia zjawisk z otoczenia była podkreślana przez wszystkich autorów wypowiadających się na te tematy. Znamienne są przy tym uwagi przestrzegające przed zbytnim teoretyzowaniem i kosmopolityzmem uprawianym w elementarnej szkole niemieckiej w zakresie nauk przyrodniczo-gospodarskich. Nacisk na szkołę polską niemieckiej teorii pedagogicznej zwalczany był w tym czasie konsekwentnie przez nauczycieli szkół elementarnych. Dopiero w okresie imperializmu (jak również w okresie 20-lecia międzywojennego) polska myśl pedagogiczna całkowicie skapitulowała przed mitem niemieckiej — imperialistycznej teorii pedagogicznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SiM - Studia i Materiały
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.