przysłużać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dla tej władzy też obojętną jest zgoła rzeczą, czy monarcha nosi tytuł księcia czy króla. Tak zwana koronacya gnieźnieńska z roku 1000 (włożenie korony na głowę Bolesława Chrobrego przez Ottona III) miała prawdopodobnie tylko to znaczenie, iż książę polski otrzymał prawo nominacyi biskupów, które według średniowiecznych pojęć mogło przysłużać wyłącznie królom; pod tym względem więc od r. 1000 książę polski zrównał się z innymi królami, choć nie była to właściwa koronacya...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kutrzeba, Stanisław 1912. Historya ustroju Polski w zarysie. T. 1, wyd. 3, Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.