przysobistość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) samym tylko poznaniem. Gdzie poznanie oznacza prawdziwe samozachowanie człowieka, gdzie cały byt zamienia ono na czynność, radość, miłość, tam tkwi w nim coś więcej, niż tylko praca rozsądku, tam staje się ono objawem życia ugruntowanego głębiej, wyrazem czystej przysobistości ducha. W ten sposób jednak z próby rozwiązania zagadnienia wyrasta nowe, jeszcze trudniejsze zagadnienie...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.