przysowchozowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przegonka /Kania 66/ 'Jazda próbna'; ros. pieriegonka. przykołchozowy /ŹG 70/41/ 'znajdujący się przy kołchozie', „Stwierdza się, że we współczesnych warunkach scalanie działalności gospodarczej typu rolniczego i przemysłowego na wsi odbywa się dwukierunkowo; Jeden kierunek to tworzenie przykołchozowych i przysowchozowych wydziałów produkcji o charakterze przemysłowym"; ros. prikołchoznyj /Woprosy Ekonomiki/, /I5/przysowchozowy /ŻG 70/41/ 'znajdujący się przy sowchozie', cyt...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bielecka-Latkowska, Janina 1987. Rosyjskie zapożyczenia leksykalne we współczesnym języku polskim w świetle materiałów słownikowych i prasy po­wo­jennej (1945-1985), Kielce : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.