przystrojenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tak więc oba te utwory jego świeckiej Muzy są skutkiem więziennych nudów i nieczynności. Co do Telemaka, gdyby był przełożył go prozą, byłby zrobił rzecz bardzo dobrą i pożyteczną, ale wpadł na pomysł fatalny przystrojenia go w wiersz. Dydaktyczny Telemak z natury nie kwalifikuje się do poetycznego traktowania, nie ma pretensyi być poezyą; wyobraźmyż sobie dopiero, co się z niego musiał zrobić za potwór, kiedy odarty ze swojej pięknej francuskiej formy, ukazał się w wierszu polskim i to tak złym! Zamiłowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1903. Historya literatury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.