przytoczenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kończąc mówi: „Rozważ i ty Korono moja, jeśli nie słusznie rzec możesz: Pan jest obrońca mój i ucieczka moja, w nim ja będę ufała.” Z tych wyjątków i przytoczeń może czytelnik powziąć o tonie i duchu tego pisma wyobrażenie, i przekonać się jak sposób zapatrywania się na dzieje Brodzińskiego, Mickiewicza, a szczególniej Zygmunta Krasińskiego ma wiele analogii z Psalmodyą i innemi lirykami Kochowskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.