przyzboczowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zabudowania obydwu wsi położone są w prostolinijnej dolinie Wieprza o kierunku NW-SE o szerokości około 1 km. W obrębie dna doliny na interesującym nas odcinku można wyróżnić zabagnioną równinę zalewową o szerokości 500-600 m z silnie meandrującym, słabo wciętym korytem Wieprza. Ponad nią wznosi się piaszczysta terasa nadzalewowa o wysokości względnej około 5 m. Terasa ta w strefie przyzboczowej nadbudowana jest przez stożki narastające u wylotu suchych bocznych dolin. Na terasie nadzalewowej między Obroczą i Guciowem występują wydmy, obecnie porośnięte lasem, powstałe w wyniku pro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Myga-Piątek, Urszula (red.) 2001. Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.