pseudo-barok

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dotyczy to nawet bardziej poezji, niż prozy. W dalszej części tych rozważań, kiedy omówimy kilka węgierskich i polskich wierszy napisanych w tym okresie, stanie się jasne, że chociaż zawierają one czasami elementy autentycznego romantyzmu, pełno w nich typowych cech pseudo-renesansowości, pseudo-baroku i pseudo-sentymentalizmu. W antologiach drukowanych w Polsce i na Węgrzech w latach 1949-53, można znaleźć wszelkiego rodzaju pseudo-style, oraz jedną cechę wspólną: partyjnictwo. Ba...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.