pseudo-epos

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) spośród szlachty i arystokracji. Uprawiał nowy gatunek poezji epickiej : do opisu wielkich uroczystości ślubnych owego czasu dodawał znakomity, pełen fragmentów lirycznych sztafaż mitologiczny. Chodzi tu raczej o pseudo-epos, pewien rodzaj nadmiernie rozbudowanego epitalamium, wyposażonego we wszystkie akcesoriaeposu,lecz relacjonującego wydarzenia zgoła banalne. W pierwszym i bez wątpienia najbardziej udanym z jego dzieł, Mdrssal tarsalkodó Murânyi Vénus (Wenus z Murany roz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klaniczay, Tibor, Szauder, József, Szabolcsi, Miklós 1966. Historia literatury węgierskiej. Zarys, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.