pseudo-humanitaryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) żone w błogiej niewiedzy głowy amerykańskie. Jednocześnie ów lodowaty strumień podziałał jak papierek lakmusowy, pokazując którzy Amerykanie gotowi są przejść przez tę ciężką kurację, by odzyskać choć w części utracony respekt i szacunek świata — a którzy — porażeni strachem i coraz niedołężniej maskowanym pseudo-humanitaryzmem — chcą za wszelką cenę wymanewrować się z kryzysu i pod lada pozorem poddać się szantażowi już nie potężnego, grożącego głowicami nuklearnymi ZSSR, ale oszalałego i zapiekłego w swej nienawiści do Zachodu starca. W cią...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.