pseudo-klasowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dla „Przyjaciółki” nie istnieje właściwie miłość. Powieści i opowiadania związane są z „wyścigami pracy”, z wojną w Korei, z wyczynami kołchoźniczek. Jedynym elementem romantycznym jest najnudniejsza bodaj powieść Orzeszkowej, ukazująca się w odcinkach : „Bene Nati” (jak wytłumaczyć wybicie tak prymitywnej wersji pseudo-klasowego pseudo-konfliktu przez redakcję, która siłą rzeczy musi znać „marksistowskie” rzemiosło ?)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.