pseudo-nadmiar

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) precyzja (obliczeń) == accuracy procedurogram = flow-diagram program (plan) = programme program (maszynowy) = program, routine — diagnostyczny = diagnostic routine — wprowadzający = bootstrap, loading program propagacja = propagation prostokątny = rectangular, squared próba siódemkowa = casting out 7’s próbkujący = sampling przecinek (interpunkcyjny) = comma przecinek (pozycyjny) = point przegrupowanie = rearrangment przekaźnik = relay przelicznik = special-purpose computer przełącznik = switch przeniesienie = carry — cykliczne = end-around carry przepisanie = rewriting przeplot = interlock, interlace przerzutnik = flip-flop — dynamiczny *= trigger, dynamie flip-flop — rewersyjny = complementing flip-flop — statyczny = static flip-flop przerywnik = breakpoint przesuw = shift — w lewo = left shift — w prawo = right shift przesył = transfer przesyłanie = transmission przewód = wire przewodnik = conductor przykładowy = specimen przycisk = push-button przygotowanie = preparation pseudo-nadmiar = non-exceed capacity carry pulpit operacyjny = console...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siegel, Paul 1966. Elektroniczne maszyny cyfrowe, przeł. A. B. Empacher, J. Rogińska-Empacher, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.