pseudoatanazjański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeśli natomiast idzie o samego św. Tomasza, porównanie cytowanych przez niego tekstów z Książeczką potwierdza słuszność często powtarzanej opinii o jego wysokiej rzetelności intelektualnej. Jedyna bodaj niewierność, jakiej się dopuścił (a przecież zaczerpnął z Książeczki około dwustu tekstów), to retusz dokonany w pseudoatanazjańskim tekście z części II rozdz. 12: ponieważ tekst ten dla łacińskiego ucha brzmiał po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
św. Tomasz z Akwinu 2001. Dzieła wybrane, przekł. J. Salij, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.