pseudoaugustynizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeżeli dla odmiany będzie się próbowało osiągnąć absolutną pewność w kwestiach dotyczących osobistej pewności zbawienia za sprawą łaski — wówczas natychmiast ukażą się manowce pseudoaugustynizmu. Następstwa tej błędnej teologicznej pewności są nie mniej zgubne aniżeli skutki pelagiańskiego naturalizmu. Z jednej strony burzy się całkowicie fundament działania łaski, wszystko jedno czy w tym sensie, że pierwotną naturę ludzką traktuje się jako niedostępną dla łaski, czy też dlatego, że upadła natura ludzka zostaje potraktowana jako totalnie zniszczona. W...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wust, Peter 1995. Niepewność i ryzyko, przeł. K. Toeplitz, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.