pseudobadanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z obecnego stanu rzeczy zadowoleni są jedynie nieliczni pracownicy „naukowi”, którzy obdarzeni łatwością pisania przyswoiwszy sobie zapas szumnie brzmiących o nieokreślonej treści wyrażeń piszą obszerne tomy na różne tematy pod intrygującymi tytułami, mimo że nie mają nic do powiedzenia, że do żadnej oryginalnej, własnej myśli w swych pseudobadaniach nie doszli. Wprowadzają oni duży zamęt w głowach nielicznych na szczęście czytelników, ale dzięki dużej ilości ogłoszonych pozycji — cieszą się uznaniem. Większość prawdziwych pracowników naukowych odczuwa jednak z przykrością obecny stan nauki i szuka 39 D. E. Super, Obiektywne podejście do metod badania osobowości. „Psychologia Wychowawcza”, t. V, z. 1 z 1962 r., s. 4...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.