pseudobielicowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) różna. Bogatsze w składniki pokarmowe są gleby brunatne, odpowiadające występowaniu lasów liściastych. Gleby brunatne, bielicowe i pseudobielicowe dzieli się także wg rodzaju podłoża na gleby wytworzone z piasków, z glin i iłów, z utworów pyłowych oraz z lessów. Na lessach obok gleb brunatnych występują miejscami żyzne czarnoziemy o grubej warstwie próchniczej, wykształcone pod roślinnością stepu łąkowego; w PRL jest ich mało (0,7% ogólnej powierzchni), dużo zaś na Ukrainie. Po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mączak, Antoni (red.) 1981. Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku. T. 1-2, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.