pseudodeskrypcja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Cechą odróżniającą nazwy ogólne jednostkowe, czyli deskrypcje określone sensu strieto (genuine definite deseriptions), od nazw generalnych (deskrypcji nieokreślonych) jest to, że reprezentowane przez nie sensy predykatywne nie poddają się dalszemu uszczegółowieniu. Są to zatem wyrażenia predykatywne ekstensjonalnie zamknięte. Można więc dowieść różnicy między deskrypcjami określonymi sensu strieto a pseudodeskrypcjami określonymi, dodając do nich inne wyrażenie predykatywne. Dodanie takiego wyrażenia w pierwszym przypadku nie zmienia denotatywnej wartości wyrażenia podstawowego — dodany składnik ma charakter rozwijający (nierestryktywny), w wypadku drugim wartość tę zmienia, a dodany składnik ma charakter ograniczający (restryktywny). Por. wartości denotatywne podanych niżej par...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Karolak, Stanisław 1990. Kwantyfikacja a determinacja w językach naturalnych, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.